IMG_7568.JPG

 

IMG_7565.JPG

  

Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店   點我看房價

 

 

IMG_7569.JPG

 

 

IMG_7570.JPG

 

IMG_7571.JPG

 

IMG_7566.JPG

 

IMG_7567.JPG

 

Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店

 

IMG_7572.JPG

 

IMG_7580.JPG

 

IMG_7575.JPG

 

IMG_7576.JPG

 

Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店點我看房價

 

IMG_7574.JPG

 

IMG_7586.JPG

 

IMG_7577.JPG

 

Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店 走時尚風的很徹底

連杯子的底部 都作圓形的 猴塞雷!!!

 

IMG_7578.JPG

 

Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店

 

IMG_7579.JPG

 

IMG_7581.JPG

 

IMG_7582.JPG

 

IMG_7584.JPG

 

Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店

 

IMG_7585.JPG

 

IMG_7587.JPG

 

IMG_7589.JPG

 

IMG_7590.JPG

 

IMG_7591.JPG

 

Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店

 

IMG_7607.JPG

 

IMG_7592.JPG

 

IMG_7599.JPG

 

IMG_7600.JPG

 

IMG_7601.JPG

 

IMG_7593.JPG

 

IMG_7594.JPG

   點我看房價

IMG_7596.JPG

 

IMG_7597.JPG

 

Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店

 

IMG_7602.JPG

 

IMG_7603.JPG

 

IMG_7604.JPG

 

IMG_7605.JPG

 

IMG_7606.JPG

 

IMG_7608.JPG

 

IMG_7609.JPG

 

IMG_7610.JPG

 

IMG_7615.JPG

 

 Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店

 

IMG_7623.JPG

 

IMG_7622.JPG

 

IMG_7618.JPG

 

IMG_7621.JPG 

 

IMG_7620.JPG

  點我看房價

IMG_7619.JPG

 

Dusit D2 Chiang Mai Hotel 清邁杜喜D2酒店

 

100 Chang Klan Road, Tambol Chang Klan, Amphur Muang,
Chiang Mai 50100 Thailand

 

http://www.dusit.com/dusit-d2/dusitd2-chiang-mai.html

 

富泰旅行社/我的旅遊 資訊部製作

 

 

富泰旅行社/我的旅遊 資訊部製作

 

 

 

行程請點我 

 

 

 

延伸閱讀

 

 

 

更多的玩在清邁 

 

更多的食在清邁 

 

更多的住在清邁 

 

    MyChiangmai 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()